Carsten Andersson arkitekter AB

Carsten Andersson arkitekter ABs medlemsskap

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har drygt 12 400 medlemmar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Swedish Association of Architects is a professional organization for architects, interior architects, landscape architects and spatial planners with 12 400 members.