Henrik Nero
24 omdömen

24 omdömen för Henrik Nero

Lämna ett omdöme om mig
Relation: Vi bygger exklusiva bostäder i Skåne och hade önskat få ner Henrik dit till fotografering av nästa projekt.
Projektdatum: juni 2017
Projektpris: mer än 600 000 SEK
2 gillar   
Relation: Kund
Projektdatum: augusti 2016
Projektpris: mindre än 5 000 SEK
2 gillar