Kennard Gornall
14 omdömen

14 omdömen för Kennard Gornall

Lämna ett omdöme om mig
Relation: Erhöll en offert
Projektdatum: oktober 2015
Projektpris: 300 000–600 000 SEK
      Ändrades senast:
Relation: Painter & Decorator worked on many projects with KG Design.
Projektdatum: december 2015
Projektpris: mer än 600 000 SEK
1 gillar      Ändrades senast:
Relation: Kund
Projektdatum: januari 2015
Projektpris: mer än 600 000 SEK
      Ändrades senast: