anna_holmquist26

Satsar du på att sätta upp saker på väggarna eller undviker du det?

Anna Holmquist
7 år sedan

Jag känner flera personer som tvekar inför att sätta upp tavlor och foton på väggarna eftersom det blir så fula märken och hål om de ändrar sig. Hur resonerar du? Funderar du länge och väl innan du gör ett hål eller föredrar du risken för hål istället för risken för att väggarna ska se tomma ut? Har du kanske rentav något knep för att fylla igen de hål som eventuellt inte fyller någon funktion? Berätta här!

Inspiration · Mer info


Kommentarer (9)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.