anna_6

Skapa olika rum i trädgården?

Anki21
6 år sedan

Jag har hört att man brukar prata om att man ska försöka skapa "olika rum" i trädgården men vad betyder det egentligen och hur gör man??? Tomten på landet som jag försöker få till består av en enda stor gräsmatta... Någon som har något tips hur jag ska gå till väga för att lyckas?

Nyfunkis · Mer info

Kommentarer (9)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.