anna_holmquist26

Kan du tänka dig ett levande tak på huset?

Anna Holmquist
6 år sedan

Vad är egentligen för- och nackdelarna med att ha ett levande tak på huset? Är det någon som vet? Och skulle du kunna tänka dig att ha ett sådant här tak på ditt hus?

North Bay Residence · Mer info

Ja absolut
Nej inte alls
Vet för lite om det
Annat....kommentera gärna nedan

Kommentarer (8)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.