anna_holmquist26

Vad är det värsta en gäst har gjort hemma hos dig?

Anna Holmquist
7 år sedan

Att ha gäster är kul men när gästerna inte har samma normer för hur man uppför sig hemma hos andra kan det vara jobbigt. Har du någon gång varit med om att dina gäster har tagit sig för stora friheter hemma hos dig? Har någon flyttat möbler, sorterat dina underkläder, tagit för sig ur kylskåpet eller klagat på gardinerna? Berätta här!

Svalvägen 6 · Mer info

Kommentarer (19)

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.