anna_holmquist26

Önskar tips på mat som är enkel att odla själv!

Anna Holmquist
7 år sedan

I sommar ska jag äntligen komma igång och odla. Jag är nybörjare och vill gärna ha tips på enkla saker som jag garanterat kommer att lyckas med. Alla tips mottages tacksam!

From Sandy’s Devastation to a Bountiful Harvest · Mer info

Kommentarer (5)

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.