carlpalmquist

Vilken är din favoritarkitekt?

Carl Palmquist
6 år sedan

Många av oss har olika favoritarkitekter, vilket är din? Antingen just nu för tillfället eller finns någon gammal klassiker? Ta gärna med en bild på någon byggnad som arkitekten har ritat i kommentaren. Jag börjar med min favorit som är Martina Eriksson från m.arkitektur som ritat detta hus kallat Furillen. Dels för att jag gillar Fårö utanför Gotland väldigt mycket och har en förkärlek till grått trä på sommarhus.

Furillen, Gotland · Mer info

Kommentarer (33)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.