hemifokus

Hur väljer du färgskala till din fasad i sommar?

Ulrika Höglund Form
6 år sedan
senast redigerad:6 år sedan

Nyfiken vad som inspirerar, hur och vad som styr dina val.

Kommentarer (11)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.