annchristin_rejnus

Jag behöver hjälp med elementskydd och taklampa över matbord.

Vårt vardagsrum är integrerat med köket, se bilder. Jag behöver hjälp med val av elementskydd och taklampa ovanför matbordet.

Kommentarer (2)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.