FORUM
Houzz Logo Print
gremion_michele

où trouver cette lampe ?

generalmotor
4 år sedan
Karlaplan 2 · Mer info

Kommentarer (2)

 • PRO
  Move2
  4 år sedan

  The lamp is from Globen Lighting

 • generalmotor
  Författare
  4 år sedan

  thanks a lot !

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.