sandraw73

Dekoration på skänken

sandraw73
4 år sedan

Vill ha tips på dekoration på skänken.

stilen är klassisk Newport för övrigt så det skall funka till det. Inget småplåtter. Schackbrädet eller ljusstakarna behöver ej vara kvar


Kommentarer (4)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.