tiina_gasolina

Olika färger i öppen planlösning - hur ska jag dela upp dem?

5 år sedan
Jag ska flytta, och vill INTE ha vita väggar - men hur ska jag dela upp färgerna i den här lägenheten? Stora rummet ska ha en färg, och hallen en annan, men var ska avskiljningen gå?

Kommentarer (10)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.