FORUM
Houzz Logo Print
sandraw73

Silgranit? Tåligt eller inte?

sandraw73
2 år sedan

Någon som har diskho i vit silgranit och kan berätta hur tålig den är mot fläckar?

Kommentarer (2)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.