sanne_malmmark

Bygga igen under trapp?

Sanne Malm Mark
2 år sedan
senast redigerad:2 år sedan

Vi har idag väldigt dåligt med förvaring i huset. Med småbarn behöver vi all förvaring vi kan så nu funderar vi på att bygga igen utrymmet under trappan och ha det som förvaring av skor, uteleksaker, dammsugare osv. Rädd att det blir för mörkt och inträngt. Vad tror ni?

Kommentarer (3)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.