FORUM
Houzz Logo Print
mikael_oskarsson

Trasiga lejonfötter piedestal, hur laga?

Mikael Oskarsson
förra året

Hej

Har marmorpiedestal med trasiga lejonfötter. Någon som har tips?. Finns nya lejontassar att köpa eller hur gå tillväga för att laga?

Kommentar

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.