FORUM
Houzz Logo Print
webuser_224562054

Flytta kök och få nytt rum

Andreas Thander
förra året
senast redigerad:förra året

Hej, jag är tidigt i processen av att göra om i lägenheten, men har behov av input. Kanske någon med mycket tid över :-) orkar kommentera detta.

Den ritning jag har över lägenheten är från prospektet då jag köpte den. Utifrån den har jag skissat upp en ny variant, där köket flyttas och matplatsen blir ett rum. Där jag ritat pilar har jag tänkt sätta skjutdörrar. Det finns ventilation i alla fönster - men tyvärr inte det fönsterparti som är till vänster om entrédörren - dvs det nya rummet.

Finns det något enkelt skiss-program för sådana här saker? Jag gissar att jag behöver ta nästa steg och mäta upp hemmet, exakt, och inte de ungefärliga mått som finns.

Är det någon i forumet som får någon spontan tanke när ni ser skissen.

(Att flytta köket vet jag eg inte om det är möjligt, med tanke på avslopp, rördragningar och fläktutgången).

Givetvis tillkommer massa saker, såsom frågan om nya golv, annan elektricitet etc. Men just nu är det mest tankar kring planlösningen jag är ute efter. Nästa steg får bli att anlita något proffs på "helheten".

Vänligen /Andreas T
Kommentar (1)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.