FORUM
Houzz Logo Print
emelie_svensson92

Förvaring under trapp

Emelie Svensson
förra året

Vi ska flytta till hus där vi vill försöka utnyttja utrymmet under trappan på bästa sätt. Tips på förvaring när trappan ser ut som på bilden?

Kommentar

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.