FORUM
Houzz Logo Print
birgittaqf

Trappräcke o spaljé

birgittaqf
11 månader sedan

Vi ska måla om trapp väggar vita. Nu har vi olika åsikter om vilken färg vi ska ha på räcken och spaljé. Jag tycker svart, maken tycker brunt. Hjälp

Kommentar

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.