HITTA EXPERT
Houzz Logo Print
webuser_956225399

Söker inredare på överkomlig kost.

Hej. Jag ska flytta in i ett nytt hus om ca 4 mån. Behöver hjälp med det stora vardagsrummet. Det ska vara familjevänligt (två små barn) men samtidigt passa in med ytskikt och kök etc. Berättar mera vid ev. kontakt.

Kommentar

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.