FORUM
Houzz Logo Print
charlotte_c92

Ej fungerande hemsida

Charlotte C
2 månader sedan

Ni som är webbansvariga för houzz måste se till att göra hemsidan så den fungerar.

Jag vill kunna välja väggfärg, då jag scrollar så hoppar rullgardinen.

Man kan alltså inte scrolla hela vägen ner i en rullgardin, / d.v.s. en som ramlar ner med fler alternativ.

Sidan fungerar inte som den ska


Mvh

Webbdesignern

Kommentar

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.