FORUM
Houzz Logo Print
webuser_310859491

barnrum och möbler

Mia Mia
13 dagar sedan

Hallå,

Jag har två barn och jag funderar på att dela upp deras rum i två mindre så att de får avskildhet. Jag funderar på möbler från hemsidan wnm-group.se. Min kompis har sängar därifrån och säger att de är jättebra :)

Kommentar

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.