FORUM
Houzz Logo Print
katarina_avasoo

Hjälp! Creme-färgad soffa men ljusgrå väggar?

Katarina B
2 månader sedan

Hjälp! Vi har köpt en creme-färgad soffa (tyg) efter att vi blev övertalade att det var en fin färg i vårt vardagsrum, men nu när soffan är på plats tycker vi det känns helt fel med creme-färgad soffa där vi har ljusgrå väggar. Hur knyter vi ihop ljusgrå vägg med beige soffa?!! Jag vill inte måla om eller klä om soffan.

Kommentar (1)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.