Före & efterRenoveringFärg
webuser_414809946

Förändringar/måla om/bygga/nya idéer

Karen Ramos
förra månaden

Köpte ett renoveringsobjekt och så blev resultatet.
Varje månad/vecka/dag vill jag göra förändringar och älskar när man kan se skillnad.

Kommentar

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.