yonathan_sebhatu

Att såga stammen

Yonathan Sebhatu
5 dagar sedan

Det är bord ben av träd stamm, Jag behöver hjälp att såga stammen att det blir vattenvåg bordet. kan nån hjälpamed

Kommentar

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.