olof_hnel

Få in för stor/för liten induktionshäll för hålet i granitskivan

förra året

Vi har en gammal spishäll (uppskattningsvis 20 år gammal) monterad i en granitskiva. Nuvarande hål är på 73,3 cm men det verkar inte finnas en enda induktionshäll (som är det vi vill byta till) som passar. Såga hålet bredare (minst 75 cm för lite större induktionshällar) kostar 6000 kr före rot.


Finns det andra alternativ? Finns en något mindre som ska ha ett 68 cm brett hål, men då behövs det konstrueras ngn form av ram och osäker på om det ngnsin går att få snyggt. Någon som haft samma problem och löst det på annat sätt eller bara att hosta upp för uppsågningen (och hoppas inget spricker...)?

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.