fernanda_coreas

Vad som är bäst för huset

Fernanda Coreas
4 månader sedan

Hej! Min man och jag planerar att installera en värmepump i huset. Han sa åt mig att kolla upp det, men jag är inte så bra på det. Jag har några frågor:

1. Vad är bättre att välja en värmepump eller en luftkonditionering? Kan du berätta för mig vilka tekniska egenskaper som är bättre att välja?

2. Vilket är bäst för att optimera energieffektiviteten och värme- och kylprestanda?

3. Vilket är minst skadligt för miljön?

4. Vilka faktorer bör man ta hänsyn till vid val och inköp?


Tack på förhand!

Kommentarer (3)

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.