webuser_312642088

Möblera ett barnrum

Houzz-ID: 312642088
4 månader sedan

Nyligen målade jag och min man ett rum i ljusa färger och köpte möbler från wnm-group.se, som rekommenderades till oss av en granne. De är verkligen väldigt bra, beställer du också möbler online? Vilka är dina berättelser relaterade till detta

Kommentar

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.