webuser_426713694

Idéer till ett barnrum

Maryama
förra månaden
senast redigerad:förra månaden

Jag är mamma till en treårig pojke, och vi håller just nu på att inreda hans rum. Jag vill skapa en plats för honom där han kommer att känna sig bekväm och mysig. Jag skulle vilja veta vilka färger och motiv som är bäst för en treårig pojkes rum, vilka möbler och leksaker som är nödvändiga för ett barn i den här åldern och hur man gör rummet säkert för barnet.

Jag skulle uppskatta alla råd du kan ge mig.

Kommentar

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.