MöblerVardagsrumOmröstningar
edmundbertil_andre

Patek Philippe vet alltid hur man tillfredsställer sina gäster

Edmund Bertil Andre
förra månaden
senast redigerad:förra månaden

Jag kommer att skaffa denna vackra klocka. Priset är väldigt dyrt omkring 18 000 $, undrar jag.


Kommentar

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.