Arkitektbyrån Tre Streck

Arkitektbyrån Tre Streck

Skriv ett omdöme

Om oss

ArkitektByrån Tre Streck AB VAB bildades under försommaren 1999 genom ett förvärv av arkitektrörelsen i Skellefteå från Kjessler & Mannerstråle. Sedan februari 2004 bedrivs verksamheten i bolaget Vi på ArkitektByrån Tre Streck AB. VAB är den lilla arkitektbyrån med det breda nätverket och den gedigna erfarenheten av många olika slags uppdrag. På VAB har vi kunskap inom arkitektur, inredning, bygg- och projektledning. Vi gestaltar rum och byggnader, exempelvis fritidshus, bostäder, kontor, torg, hälsocentraler och resecentrum.
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Arkitektbyrån Tre Streck

Telefonnummer

0910-70 31 00

Address

931 30
Skellefteå
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Arkitektbyrån Tre Streck
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.