COLLSTE Arkitektur&Funktions profilbild

COLLSTE Arkitektur&Funktion

Om oss

ARKITEKTUR Arkitektkontoret COLLSTE Arkitektur&Funktion strävar efter en enkel, logisk och vacker planlösning där klarhet i form skapas med utgångspunkt i platsens förutsättningar, beställarens önskemål, människans behov och byggnadstekniken. En arkitektur med omsorg om ljusföring och val av material. Arbetet präglas av ett helhetstänkande med stadsgestaltning, hållbarhet och ekonomi som ledord. DESIGNDIALOG I designdialog med beställaren får platsen och naturen vägleda oss vidare in i ett samarbete. Varje projekt har sina unika förutsättningar, och estetik och funktion måste samspela. Beställarens önskemål leder vidare till en fortsatt bearbetning av form, funktion och arkitektur. I varje arbete vill vi lyfta projektets specifika känsla och idé och uttrycka den i arkitekturen. UPPDRAG Jag arbetar brett med analyser och utredningar i tidiga skeden, idé- och förslagsskisser, byggnadsprojektering och färgsättningar. Min erfarenhet som bygglovarkitekt ger särskild kompetens för arbete med stadsgestaltning, program, planer och bygglov. Som specialist på äldreboenden har jag föreläst vid konferenser om framtidens boende för äldre och för kommunala beslutsfattare inom äldreomsorgen. SAMARBETSPARTNERS Jag samverkar i nätverk med kollegor och har kontinuerligt samarbete med olika kompletterande kompetenser. COLLSTE Arkitektur&Funktion arbetar med den lilla organisationens engagemang och effektivitet. Kunden har hela tiden direkt kontakt med den ansvariga.

Tjänster som erbjuds:

Arkitektritad design, Arkitektritningar, Byggnadsskisser, Hållbar design, Köksdesign, Miljövänligt byggande, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Rumsplanering, Utbyggnad av hemmet

Område för tjänster

Linköping, Östergötlands län

Utmärkelser:

Östergötlands Arkitekturpris 2010 i samarbete med Nyréns Arkitektkontor

Expertinformation:

Gustav Adolfsgatan 13, 582 20 Linköping c/o Pretty Local Babordsgatan 23, 120 64 Stockholm christina@collsteark.se 0706 894578

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
582 25
Linköping
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Genom att fortsätta använda vår hemsida eller app samtycker du till att Houzz-gruppen använder cookies och liknande teknologi för att förbättra vår produkt och service, ge mig relevant innehåll och göra min upplevelse personlig. Mer info.