Skriv ett omdöme

Om oss

ARKITEKTUR Arkitektkontoret COLLSTE Arkitektur&Funktion strävar efter en enkel, logisk och vacker planlösning där klarhet i form skapas med utgångspunkt i platsens förutsättningar, beställarens önskemål, människans behov och byggnadstekniken. En arkitektur med omsorg om ljusföring och val av material. Arbetet präglas av ett helhetstänkande med stadsgestaltning, hållbarhet och ekonomi som ledord. DESIGNDIALOG I designdialog med beställaren får platsen och naturen vägleda oss vidare in i ett samarbete. Varje projekt har sina unika förutsättningar, och estetik och funktion måste samspela. Beställarens önskemål leder vidare till en fortsatt bearbetning av form, funktion och arkitektur. I varje arbete vill vi lyfta projektets specifika känsla och idé och uttrycka den i arkitekturen. UPPDRAG Jag arbetar brett med analyser och utredningar i tidiga skeden, idé- och förslagsskisser, byggnadsprojektering och färgsättningar. Min erfarenhet som bygglovarkitekt ger särskild kompetens för arbete med stadsgestaltning, program, planer och bygglov. Som specialist på äldreboenden har jag föreläst vid konferenser om framtidens boende för äldre och för kommunala beslutsfattare inom äldreomsorgen. SAMARBETSPARTNERS Jag samverkar i nätverk med kollegor och har kontinuerligt samarbete med olika kompletterande kompetenser. COLLSTE Arkitektur&Funktion arbetar med den lilla organisationens engagemang och effektivitet. Kunden har hela tiden direkt kontakt med den ansvariga.

Tjänster som erbjuds:

Arkitektritad design, Arkitektritningar, Byggnadsskisser, Hållbar design, Köksdesign, Miljövänligt byggande, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Rumsplanering, Utbyggnad av hemmet

Område för tjänster

Linköping, Östergötlands län

Utmärkelser:

Östergötlands Arkitekturpris 2010 i samarbete med Nyréns Arkitektkontor

Expertinformation:

Gustav Adolfsgatan 13, 582 20 Linköping c/o Pretty Local Babordsgatan 23, 120 64 Stockholm christina@collsteark.se 0706 894578

Kategori

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

COLLSTE Arkitektur&Funktion

Telefonnummer

070-689 45 78

Address

582 25
Linköping
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.