HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Dana arkitekturs profilbild

Dana arkitektur

Om oss

DANA ARKITEKTUR strävar efter en tålig, tidlös arkitektur som på ett självklart sätt relaterar till uppgift och plats. Vår drivkraft är den glädje och nytta som byggnader och platser ger människor när de utformas omsorgsfullt och kompetent. Genom ett pragmatiskt, öppet idéarbete och ett logiskt förhållningssätt ger vi våra uppdragsgivare distinkt och identitetsskapande arkitektur. Välkommen att kontakta oss. Anders Rehnberg och Anja Geigant

Tjänster som erbjuds:

Bygga till fler rum

Område för tjänster

Stockholm

Utmärkelser:

Arkitekter SAR/MSA

Tillbaka till navigering

7 projekt

Inredning av ett nordiskt hus
6

Villa Zigzag

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Fågelsångsvägen 11
131 50
Stockholm
Sverige
Typisk jobbkostnad SEK50 000 -
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.