HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Frö Arkitekturs profilbild

Frö Arkitektur

Om oss

Frö Arkitektur är ett arkitektkontor med fokus på ekologisk, hälsosam och hållbar arkitektur. Frö ritar nya byggnader, tillbyggnader, ombyggnader, växthus och trädgårdar med mål att förverkliga och utveckla kundens visioner. Frö vill skapa hus och trädgårdar med genomarbetade kopplingar mellan hus och trädgård för att skapa en helhet mellan de inre och yttre rummen.

Tjänster som erbjuds:

Arkitektritad design, Arkitektritningar, Bevarande av kulturhistoriska byggnader, Bygga till fler rum, Byggnadsskisser, Design av trädäck, Hemrenovering, Hållbar design, Landskapsplanering, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Restaurering av hus, Rumsplanering, Specialbyggd bastu, Utbyggnad av hemmet

Område för tjänster

Göteborg, Kungsbacka, Hisingen, Lerum, Varberg, Alingsås, Borås

Utmärkelser:

Arkitektutbildning, Chalmers Tekniska Högskola, 2005

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
41871
Göteborg
Sverige
Typisk jobbkostnad 10 000 - 50 000 kr
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.