Marx arkitektur ABs profilbild

Marx arkitektur AB

Om oss

FÖRETAGET Företaget grundades 2012 av arkitekten Victor Marx. Dess verksamhet är främst inom arkitektur och byggnation. ARKITEKTONISKA PRINCIPER Företaget strävar efter att: 1. skapa programmatiskt nytänkande. Samma fråga har inte alltid samma svar. "Hur ser en bra bostad ut?" är helt beroende av vem som ska flytta in där, "Hur ser en bra skolmiljö ut?" är helt beroende av vilken pedagigik skolan tillämpar eller vilken barn- skara som går där etc. Att se olikhet och utveckla en arkitektur som passar för den specifika situationen är därför viktigt. 2. skapa vacker arkitektur. I dagens industriella byggande kommer det vackra ofta i andra hand. Inte för att det behöver vara dyrare att bygga någonting vackert utan för att fokus är inställt på det rationella och tekniska. Men det handlar också om att våga bryta med sin tidsanda, att våga rita någonting som är ett avsteg från det som resten av branschen producerar. Detta mod krävs i lika stor utsträckning hos beställaren som hos arkitekten. 3. rita byggnader vars byggprocess är ekonomisk. Genom det faktiska byggkunnandet som finns inom företaget sker ett samtal kring byggbarheten i de arkitektoniska projekten. I denna dialog omarbetas de arkitektoniska projekten för att nå en effektiv byggprocess. 4. behålla den mänskliga skalan i arkitekturen. Även en stor byggnad eller miljö ska befolkas av människor som har samma skala oberoende av byggnadens/platsens. Arkitekturen ska bearbetas för att skapa mikromiljöer där människan inte känner sig borttappad och utelämnad. Detta betyder inte nödvändigtvis att dessa miljöer ska vara små. Men i det stora ska det finnas en detalj- ering som relaterar till människans skala. 5. skapa karaktär. Varje byggnad oavsett hur liten den är ska ha karaktär, ett bärande koncept som binder ihop dess delar till en helhet.

Tjänster som erbjuds:

Arkitektritad design, Arkitektritningar, Byggnadsskisser, Installation av takterrass, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Rumsplanering

Område för tjänster

Stockholm

Utmärkelser:

- The Swedish art academy price "Jenny Linds resestipendium" 2008-2009 - SA-price (Stockholm architect association) 2013 - Nomenated to the Mies van der Rohe Award 2015 (European Union Prize for Contemporary Architecture) - Shortlisted for WAN AWARDS - Colour in Architecture 2015

Tillbaka till navigering

9 projekt

Farsta, Stockholm

Lägenhet

10 foton
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Fredagsvägen 13
123 60
Farsta
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Genom att fortsätta använda vår hemsida eller app samtycker du till att Houzz-gruppen använder cookies och liknande teknologi för att förbättra vår produkt och service, ge mig relevant innehåll och göra min upplevelse personlig. Mer info.