HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
OM ARKITEKTURs profilbild

OM ARKITEKTUR

Om oss

OM ARKITEKTUR (tidigare Ove Myren Arkitektkontor) driver arkitektverksamhet i Sverige sedan 2000, men har tidigare under många år drivit verksamhet i både Norge och i Tyskland. Kontoret drivs av Ove Myren, arkitekt MSA/ A och kontrollansvarig enl. PBL. Erfarenheten såväl bred som mycket omfattande, och den spänner allt från skisser och förstudier till bygghandlingar, upphandling, arbetsplatsuppföljning, kontrollansvar och projektledning. Projekten spänner också över allt från fritidshus, tillbyggnader och bostäder till kontorsbyggnader, hotell, kyrkor, butikscentra, simhall, större och mindre ombyggnads- och renoveringsprojekt, detaljplaner och projektutveckling. Numera ligger fokus till största delen på bostäder och bostadsområden. Kontoret arbetar mycket omsorgsfullt med projekten och lägger större fokus på kvalitet än på kvantitet.

Tjänster som erbjuds:

Arkitekttjänster Byggritningar Kontrollansvar enl PBL Planarbete

Område för tjänster

Sydvästra Skåne, Södra Sverige, Hela Sverige, Norge och Tyskland

Tillbaka till navigering

5 projekt

Puskhola, Ålesund
3

Puskhola, Ålesund

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

OM ARKITEKTUR

Phone Number

070-776 00 76

Website

Address

24562
Hjärup
Sverige

Followers

12 följare

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.