FOTON
HITTA EXPERT
Houzz Logo Print
SANCHEZ - Arkitektur & Design

SANCHEZ - Arkitektur & Design

Skriv ett omdöme

Om oss

Firman, som lägger fokus på en ekonomisk– och miljömässig hållbar byggnation, samarbetar i ett nätverk av byggfirmor och konsulter för att kunna erbjuda sina kunder information om bl.a. kostnader för projektet i ett tidigt skede. Under 10 år har jag arbetat inom den kommunala sektorn med bl.a. handläggning av bygglov. Denna arbetserfarenhet har gett mig en samlad kunskap om lagar och föreskrifter vilka reglerar byggnationen i landet och som jag och mina kunder kan ha nytta av. För mer information om hur Sanchez – arkitektur & design arbetar samt arvode kontakta mig via brev (adress nedan), mobil (0732-03 03 34) eller e-post zsl1953@outlook.com

Tjänster som erbjuds:

Arkitektritad design, Arkitektritningar, Bevarande av kulturhistoriska byggnader, Bygga till fler rum, Byggnadsskisser, Byggnadsteknik, Design av trappa, Design av trädäck, Design av tvättstuga, Garagedesign, Hemrenovering, Hållbar design, Köksdesign, Köksrenovering, Landskapsplanering, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Projektledning, Restaurering av hus, Rumsplanering, Tillbyggnad för modulhem, Utbyggnad av hemmet, Installation av takterrass, Specialanpassade bostäder, Kontrollplan

Område för tjänster

Lund, Malmö, Skåne

Utmärkelser:

Kvalitetsansvarig PBL, deltagande i tävling för Besökcentrum för Domkyrkan i Lund

Expertinformation:

Arkitekt Luis Sanchez, med rötter i Argentina och masterexamen från LTH- Arkitektskolan i Lund sedan 1990, hjälper Er att med ritningar (skisser först) efter era önskemål för tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad. För mera information: www.sanchezarkitektur.com Efter samtal med beställaren och besök på plats upprättar jag skissförslag först och, när beställaren är 100 % nöjd, förslagshandlingar till ansökan om bygglov. När bygglovet har beviljats får Ni hjälp med arbetsritningar (bygghandlingar) samt förslag till kontrollplan (då kontrollansvarig inte krävs) som behövs för att kunna få besked av byggnadsnämnden i kommunen för byggstart

Tillbaka till navigering

8 projekt

Idéförslag till Lunds Södra-bostäder och Entréplats till Lund
4

Idéförslag till Lunds Södra-bostäder och Entréplats till Lund

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

SANCHEZ - Arkitektur & Design

Telefonnummer

073-203 03 34

Address

22731
Lund
Sverige

Typical Job Cost

580 - 680 kr

Arvode (exkl. moms 25 %). Fast pris eller löpande räkning var 15 dagar. För skisser inkluderad besök på plats, möten (med beställaren, byggare, andra konsulter), kontakt med byggnadsnämnden för info om t.ex. gällande detaljplan: 480 kr/timme. För upprättande av förslagsritningar (bygglovsritningar): 560 kr/timme. För upprättande av bygghandlingar och förslag till kontrollplan för mindre tillbyggnader, ombyggnader, komplementbyggnader 680 kr./timme.

Followers

8 följare

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.