Svensk Arboristtjänst ABs foto

Svensk Arboristtjänst AB

Svensk Arboristtjänst grundades 2006 och har genom åren breddat verksamheten till att omfatta trädvård, skötsel och anläggning. Huvudkontoret ligger i Åkersberga men vi har flera uppställningsplatser vilket gör att vi har nära till våra kunder då vi genomför uppdrag i hela Stockholmsregionen. Våra erfarna anläggare utför alla sorters mark-, sten- och anläggningsarbeten. Exempel på arbeten är bygga murar, gångar och trappor, anlägga trädgårdar och gräsmattor, dränera om husgrunder, gräva och förbereda för pooler, anlägga nya uppfarter, bygga lekplatser, dra nya VA-ledningar och förbereda för fiberinstallationer. Vi har mycket stor kunskap och erfarenhet av alla typer av stenarbeten. Oavsett uppdrag är vi måna om att våra projektledare har löpande kommunikation med dig som beställare så att vi uppnår våra gemensamma mål och att resultatet blir det förväntade. 1986 grundades Catmaco Schakt AB som idag heter Catmaco AB. Kärnan består av ett 10 tal medarbetare med lång erfarenhet och stor kunskap inom bygg och anläggningsbranschen. Sedan sommaren 2017 köptes bolaget av Svensk Arboristtjänst AB som driver det i ny regi.

Tjänster som erbjuds:

Asfalt, Betongreparation, Bygga trädäck, Byggande av stödmur, Byggande av uteplats, Gjutning av betonguppfart, Grävning, Installation av sten, Murverk, Planera stenläggning, Reparation av husgrund, Reparation av trädäck, Reparation av uppfart, Stenförsäljning, Stenhuggning, Stenläggning, Trädgårdsanläggning, Uteplatser

Område för tjänster

Åkersberga, Stockholms län

Utmärkelser:

Certifierade inom BAS U/BAS P, Arbetsmiljö, projektledning, Bergspräckning, Dränering/grundisolering-ISOCERT, Enskilda Avlopp.

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Genom att fortsätta använda vår hemsida eller app samtycker du till att Houzz-gruppen använder cookies och liknande teknologi för att förbättra vår produkt och service, ge mig relevant innehåll och göra min upplevelse personlig. Mer info.