Eknor Fastighetsutveckling

Eknor Fastighetsutveckling

Skriv ett omdöme

Om oss

Eknor har under mer än ett decennium bidragit till nya bostäder i Stockholm. Främst genom högkvalitativa ombyggnader och utveckling av befintliga fastigheter. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholmsområdet. Vår långsiktiga strategi är att vara aktiva inom både omvandling och nyproduktion. Ett projekt utvecklat av Eknor Fastighetsutveckling bjuder något extra, oavsett om det är en ombyggd gammal industrilokal eller en helt ny byggnad.

Expertinformation:

Eknor-gruppen: Eknor Fastighetsutveckling AB, Eknors Fastighets AB och Klinten Nova omfattar bygg och fastighetsbolag som ägs och drivs av Gunnar Eknor. Vi förvaltar idag 122 lägenheter i Nora som ligger i Bergslagen 3 mil norr om Örebro. Bolagen omsätter cirka 30 Mkr per år och har 6 st. anställda.

Kategori

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Eknor Fastighetsutveckling

Telefonnummer

076-051 84 34

Address

11448
Stockholm
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Eknor Fastighetsutveckling
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.