HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
EDT Service ABs profilbild

EDT Service AB

Om oss

EDT är en elfirma med fokus på nybyggnation och renovering av bostäder. Vi erbjuder smarta hem där all er teknik i hemmet sammankopplas

Tjänster som erbjuds:

Vi erbjuder marknadens bästa smarta hem lösning genom att få de elektroniska komponenter och system du redan använder dig av i vardagen att sammankopplas.

Område för tjänster

Västra Götaland

Utmärkelser:

KNX, Control4

Expertinformation:

Medlemmar i EIO, ID06

Tillbaka till navigering

4 projekt

Inspiration för moderna hallar
6

Renovering

Mölndal, Västra Götalands län, Sverige
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

3 idéböcker

Tillbaka till navigering
451 95
Uddevalla
Sverige
Typisk jobbkostnad 1 000 - 1 miljon kr
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.