HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
El-Acke ABs profilbild

El-Acke AB

Om oss

Söker du efter ett kvalificerat företag som kan ge dig professionell hjälp med elinstallationer så har du kommit helt rätt! Vi är två välutbildade och erfarna elektriker som tillsammans tillhandahåller service åt hela Stockholmsområdet. EL-Acke gör allt från små till stora jobb. Vad kan vi hjälpa just er med? Kontakta oss för offertförfrågan!
Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
121 40
Johanneshov
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.