HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Golvbröderna ABs profilbild

Golvbröderna AB

Om oss

Om Företaget: Drivs av 3 delägare och 15 st trevliga grabbar och en tjej. "Vi lägger golv för alla steg" Sedan starten 1987 har Golvbröderna AB etablerat sig väl i branschen och blivit ett företag att räkna med. Vår yrkesstolthet är stor, och viljan att utveckla kvalitetsbegreppet, i så väl yrkesutövandet som i kundvårdsrelationer, har resulterat i ökad efterfrågan och uppdrag av utmanande karaktär. Golvbröderna AB har från början sett till att knyta goda kontakter med marknadsledande underleverantörer som säkerställer vårt kvalitetstänkande. Gedigna golvtillverkare, miljövänliga produkter och tillverkningsmetoder med kvalitet och garanti.
Tillbaka till navigering

5 projekt

Golvslipning
2

Golvslipning

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Golvbröderna AB
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering
582 73
Linköping
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.