JL Montage Umeås profilbild

JL Montage Umeå

Om oss

JL Montage Umeå är ett mindre byggföretag som främst inriktat sig mot inredningsmontering där finkänsla och detaljkunskap ligger i främsta fokus. Företaget har varit verksamt i Umeå ca 3 år tillbaka, med sedan innan en god erfarenhet inom detaljsnickeri och finsnickeri. Projekten har hittills sträckt sig från små konstinstallationer till kompletta inredningsmonteringar på hotell.

Tjänster som erbjuds:

Gipsning, Installation av väggpanel, Isoleringsarbete, Kakelmontering, Konstinstallation, Montering av dörrar, Montering av golvlister, Montering av taklist, Montering av ytterdörr, Möbelmontering, Reparation av dörrar, Reparation av fönster, Reparation av gips, Reparation av gipsvägg, Reparation av kakel, Reparation av skjutdörrar, Reparation av trappor, Spegelmontering, montering av kök

Område för tjänster

Sävar, Umeå, Skellefteå, Västerbottens län

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

1 idébok

91832
Sävar
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.