Skriv ett omdöme

Om oss

BALTHAZ INTERIOR homestyling & set design studio in Stockholm. Pics and information about our work.
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

BALTHAZ INTERIOR

Telefonnummer

070-668 45 77

Address

113 41
Stockholm
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.