KarlsonHus var först på marknaden med ett ekologiskt husprogram. För några år sedan var tiden inte riktigt mogen ännu för våra idéer - idag är det självklart att väga in miljöaspekten när man bygger hus. Här kan du läsa mer om EKOMER. Vi vänder den negativa allergitrenden. I ett hus med från- och tilluftsventilation kan luften filtreras fri från pollen, kvalster och andra astmaframkallande luftföroreningar. Vi ser till att hålla en balanserad fuktkvot i våra hus. Väggarna kan andas, vilket innebär en optimal relativ fuktighet för bästa hälsa. Vi bygger ett lufttätt klimatskal av sunt material och utan köldbryggor. Produkten ska vara enkel att tillverka, utan komplicerade detaljer. Vi bygger hus som använder minimalt av jordens naturliga resurser. Vi använder material vars framställning belastar miljön minimalt. Vi använder återvinningsbart material så långt det går. Vi tänker ständigt på att det vi skapar idag ger effekt under minst kommande 100 år. Vi bygger hus som är värdeskapande i vår omgivning ur designsynpunkt. Vi minimerar energiåtgången i våra hus. Vi nyttjar förnyelsebar energi som sol, vind och vatten så långt det är ekonomiskt möjligt. Vi informerar ständigt om EKOMER:s fördelar och mervärden. Varje hus som byggs i detta koncept ger framtiden ett andrum
1 projekt för Karlsonhus /Ekomer
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Genom att fortsätta använda vår hemsida eller app samtycker du till att Houzz-gruppen använder cookies och liknande teknologi för att förbättra vår produkt och service, ge mig relevant innehåll och göra min upplevelse personlig. Mer info.