HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Skriv ett omdöme

Om oss

Fine art Mathias Kärnlund Jag har målat och ställt ut sedan tonåren och varit konstnär på deltid sedan början av 2000-talet. Numer är måleriet min huvudsysselsättning. Jag målar i akryl hemma i min ateljé i Hammarby Sjöstad, där det finns möjligheter för ett besök för den intresserade att titta förbi på kaffe & konst. Motiven växlar mellan å ena sidan naturmotiv, gärna trollska skogar där solljuset sipprar ner genom grenverket, och å andra sidan gatuvyer från Stockholm och New York, där neonljusen kastar sitt artificiella sken på gator, bilar och människor. Kanske speglar det olika delar av min egen historia och personlighet: Jag har mina rötter i Jämtländska Strömsund, men har snart levt större delen av livet i Stockholm, och nu hägrar drömmen om New York – även om hjärtat alltid kommer att klappa extra hårt för min hembygds nejder. I have painted and exhibited my artworks since I was in my teens. I have been a part-time artist since the early 21st century, and nowadays it’s my main occupation. I mainly use acrylic paint. I work in my “home studio” in Hammarby Sjöstad in Stockholm, and anyone who’s interested is more than welcome to stop by for an art-coffee. The motives vary: On the one hand nature and “enchanted” woods, with sunbeams making their way through the canopy, and on the other hand buzzing city life where the neon lights illuminates the busy streets. Perhaps this reflects different parts of my own story as well as my personality: I have my roots in a rural area in the county of Jämtland, but have lived in Stockholm for the most part of my life, and I nourish a dream about New York - Even though my heart will always beat for the climes of my childhood

Expertinformation:

Kommande utställning Galleri Bellman Bellmansgatan 9 Vernissage fredagen den 18:november kl 17-20 Utställningen pågår tom torsdagen den 24:e nov Mer info se: www.galleribellman.se Varmt välkomna

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Fine art Mathias Kärnlund

Phone Number

070-560 05 72

Address

118 20
Stockholm
Sverige

Typical Job Cost

7 000 - 25 000 kr

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.