Skriv ett omdöme

Om oss

Konstnär i Sverige.

Område för tjänster

Stockholm

Kategori

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Karin Holmström Art

Telefonnummer

073-323 33 11

Address

144 63
Rönninge
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.