HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Sivhed Kreativt Arbete Pågår ABs profilbild

Sivhed Kreativt Arbete Pågår AB

Om oss

Min bakgrund som illustratör, färgkonsult, dekorationsmålare, konstnär, Inredare och trädgårdsdesigner ligger till grund för mitt sätt att arbeta med mina projekt. I och med min bakgrund kan jag ta mig an mina projekt från en mängd olika infallsvinklar. Mina arbeten präglas av ett passionerat engagemang. Inget lämnas åt slumpen, det är detaljerna som gör helheten och detaljarbetena borgar för att mina arbeten förblir njutbara en lång tid fram över. Jag brinner för att hitta unika och egna lösningar och en nutida design av interiörer och exteriöra ytor och strukturer. Mina klassiska interiörer är historiskt korrekta. Efter att ha arbetat i uteslutande vackra miljöer under tjugofem år har jag sett och upplevt mängder av vackra platser som finns i min referensbank. Erfarenheten av alla dessa jobb bidrar till den mångfald av lösningar som kommer mina kunder till godo. Att ge varje ny kund en egen unik design är en heders sak. Jag älskar det jag gör och fortsätter hela tiden utveckla och förkovra mig i nya material och tekniker, Mina arbeten blir inramningen av mina kunders vardag och skänker daglig glädje åt alla som vistas i dessa miljöer. Ola Sivhed

Tjänster som erbjuds:

Konstinstallation, Målning, Specialanpassade möbler, Specialbeställd konst, Texturmålning, Väggmålning, Väggschablon, dekorationsmålning, Antikvarisktmåleri, Byggnadsvård

Område för tjänster

Brantevik, Malmö, Lund, Europa

Tillbaka till navigering

4 projekt

Målningar
21

Målningar

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Sivhed Kreativt Arbete Pågår AB

Phone Number

070-558 09 57

Address

Östersjögatan 92 B
27238
Brantevik
Sverige

Followers

0 följare

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Sivhed Kreativt Arbete Pågår AB
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering

1 idébok

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.