HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Lykkans Designträdgårdars profilbild

Lykkans Designträdgårdar

Om oss

Lykkans arbetar med trädgårdsdesign och trädgårdsplanering i privata trädgårdar. Lykkans levererar ritningar i 3D för bästa visualisering av trädgården. Vi arbetar både i stora och mindre projekt, behöver du hjälp med placering av poolområde och Attefall, bygger du helt nytt och börjar från början eller vill du utveckla och förnya en äldre trädgård. Som trädgårdsarkitekt tittar jag på omgivningen och platsens förutsättningar, samt fastighetens design och formspråk. Vilka är ni som bor där och vilka era behov är. Tillsammans går vi genom behov och önskemål inför en ny design. Jag har en helhetssyn och ser till att trädgården får en bra grundstruktur. Med harmoni och balans ser din trädgård bättre ut. Med min unika kombination av kompetenser och många års erfarenhet av att skapa rum och miljöer, hjälper jag dig att så att din trädgård passar dig och dina behov.

Tjänster som erbjuds:

3D-rendering, Design av poolområde, Design av uteplats, Landskapsdesign, Landskapskonstruktion, Landskapsplanering, Trädgårdsdesign

Område för tjänster

Lund, Skåne

Expertinformation:

Med min bakgrund som dekoratör, kommunikatör och inredningsarkitekt med intresse för ljusdesign, och numera även trädgårdsarkitekt med trädgårdsmästarutbildning och trädgårdsanläggning. Jag är medlem i Svenska Trädgårdsdesigners förening.

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

1 idébok

Tillbaka till navigering
226 48
Lund
Sverige
19 följare
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.